Tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015: Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Phóng sự ảnh Xem tiếp