Thế hệ trẻ Lào, Campuchia kỳ vọng với các hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp Hữu nghị trong thời gian tới

Phóng sự ảnh Xem tiếp