Thủ tướng Chính phủ dâng hương và đánh trống khai hội Kinh Dương Vương

Phóng sự ảnh Xem tiếp