Thường trực Ban Bí thư tiếp đoàn nhân dân Ấn Độ

Phóng sự ảnh Xem tiếp