Tổng Bí thư phát biểu tại lễ ra mắt BCH Trung ương Đảng khóa XII

Phóng sự ảnh Xem tiếp