“Truyện Kiều” lập kỷ lục thế giới

Phóng sự ảnh Xem tiếp