Truyền thông Argentina ca ngợi Chiến thắng 30/4 của Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp