Truyền thông Đức đưa tin 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp