Video: Chủ tịch nước tiếp đại biểu dự Đại hội 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới

Phóng sự ảnh Xem tiếp