Việt Nam – Nhật Bản, 40 năm một chặng đường phát triển

Phóng sự ảnh Xem tiếp