Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ V

Ngày 30/12/2013, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (nhiệm kỳ 2013-2018). Ban Thông tin đối ngoại xin giới thiệu một vài hình ảnh về Đại hội.
Phóng sự ảnh
Phóng sự ảnh Xem tiếp