Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản lần thứ VI

(Vietpeace) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ban thông tin đối ngoại xin giới thiệu một vài hình ảnh về Đại hội:
Phóng sự ảnh
Phóng sự ảnh Xem tiếp