Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam – Xri Lan-ca thăm và làm việc tại Xri Lan-ca.

(Vietpeace) Nhận lời mời của Hội Đoàn kết Xri Lan-ca – Việt Nam, Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam – Xri Lan-ca do đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Xri Lan-ca dẫn đầu thăm và làm việc tại Xri Lan-ca từ ngày 15-19/5/2015.
Phóng sự ảnh
Phóng sự ảnh Xem tiếp