Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp lần thứ VI nhiệm kỳ 2016-2021.

(Vietpeace) Ngày 24/7, tại Hà Nội, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Ban Thông tin đối ngoại xin giới thiệu một vài hình ảnh của Đại hội:
Phóng sự ảnh
Phóng sự ảnh Xem tiếp