Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ

(Vietpeace) Ngày 6/1, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Lễ mít tinh kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ.
Phóng sự ảnh
Phóng sự ảnh Xem tiếp