Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2017-2019

(Vietpeace) Trong hai ngày 20 và 21/4, tại Hà Nội, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2019 đã được tổ chức. Vietpeace xin trân trọng giới thiệu một vài hình ảnh của Đại hội.
7x5pjg85n7|1010D122481Btbl_groupslide_vn|summary
7x5pjg85n8|0010D122481B|vufo_db|tbl_groupslide_vn|summary|33C03E94-C537-489D-A52F-6C2BD946ECE0
Phóng sự ảnh
Phóng sự ảnh Xem tiếp