Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc
Phóng sự ảnh
Phóng sự ảnh Xem tiếp