Bà Sarah Valdez Bolano - người mang hình ảnh Đại sứ Mexico thân thiện tới Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp