Giới thiệu gần 60 bức ảnh về di sản của Việt Nam – Liên bang Nga tại Hà Nội

Phóng sự ảnh Xem tiếp