Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Phóng sự ảnh Xem tiếp