Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga tiếp tân Đại sứ Uruguay

Phóng sự ảnh Xem tiếp