Tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân và sinh hoạt chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Phóng sự ảnh Xem tiếp