Chút thi vị của bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam ở vùng đất châu Phi

Phóng sự ảnh Xem tiếp