Hàn Quốc trao Huân chương Quang Hoa cho ông Trần Văn Túy

Phóng sự ảnh Xem tiếp