Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phóng sự ảnh Xem tiếp