Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Phóng sự ảnh Xem tiếp