Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper: Ấn tượng về "điều không đổi" của người Việt

Phóng sự ảnh Xem tiếp