Đại sứ Mỹ: "Người trẻ đóng vai trò then chốt trong phát triển quan hệ Việt - Mỹ"

Phóng sự ảnh Xem tiếp