Trao Kỷ niệm chương tặng Đại sứ Đan Mạch Kim Højlund Christensen

Phóng sự ảnh Xem tiếp