Dấu mốc mới trong sự phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Hy Lạp

Phóng sự ảnh Xem tiếp