Việt Nam ủng hộ giải pháp toàn diện và bền vững cho vấn đề Myanmar

Phóng sự ảnh Xem tiếp