Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Phóng sự ảnh Xem thêm