Ra mắt cuốn sách về Việt Nam của cựu Đại sứ Mỹ Ted Osius

Phóng sự ảnh Xem tiếp