Học giả Italy lên án hành động của Trung Quốc trên Biển Đông

Phóng sự ảnh Xem tiếp