Họp báo quốc tế về giàn khoan trái phép của Trung Quốc

Phóng sự ảnh Xem tiếp