Hội nghị Đối ngoại toàn quốc: Phát huy vai trò tiên phong

Phóng sự ảnh Xem tiếp