Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang được xây dựng theo một mô hình tinh gọn, hiệu quả

Phóng sự ảnh Xem tiếp