Cần Thơ đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị với vùng Kansai (Nhật Bản)

Phóng sự ảnh Xem tiếp