Ông Nguyễn Xuân Phúc trúng cử chức vụ Chủ tịch nước

Phóng sự ảnh Xem tiếp