Tập huấn nghiệp vụ công tác đối ngoại nhân dân cho các cơ quan, đơn vị tỉnh Lào Cai

Phóng sự ảnh Xem tiếp