Tổng kết và trao giải các cuộc thi trong khuôn khổ “Giao lưu văn hóa Pháp ngữ” tại Đà Nẵng

Phóng sự ảnh Xem tiếp