Liên hiệp Hữu nghị Hậu Giang: Vận động và tiếp nhận hơn 12 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội

Phóng sự ảnh Xem tiếp