Viện Hàn lâm Khoa học Nga: Việt Nam đóng góp lớn vào hòa bình khu vực

Phóng sự ảnh Xem tiếp