Việt Nam phản đối Trung Quốc ban hành quy tắc hàng hải mới vi phạm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông

Phóng sự ảnh Xem tiếp