Đại sứ Balankura: Thái Lan và Việt Nam có nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác

Phóng sự ảnh Xem tiếp