Tin tổng hợp các Hội nghị Bộ trưởng ASEAN trong ngày 2/8

Phóng sự ảnh Xem tiếp