Đẩy mạnh hợp tác khu vực và quốc tế, ứng phó hiệu quả với COVID-19

Phóng sự ảnh Xem tiếp