Hoạt động của đoàn ĐB Việt Nam tại diễn đàn XHTG lần thứ 7

Phóng sự ảnh Xem tiếp