Khai mạc Đại hội thanh niên quốc tế ngữ toàn cầu lần thứ 63

Phóng sự ảnh Xem tiếp