Hội hữu nghị Pháp-Việt nhiệm kỳ 2021-2024: tiếp tục với bốn nội dung chính

Phóng sự ảnh Xem tiếp